Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2013

HeavierThanHeaven
HeavierThanHeaven
2264 992e 390
Reposted frommorela morela viasatyra satyra
HeavierThanHeaven
6711 ab9c 390
Reposted fromrandomuser randomuser viasatyra satyra

August 13 2013

HeavierThanHeaven
Nie mam wielu prawdziwych przyjaciół, dlatego ci, których mam, są dla mnie ogromnie ważni. Są starannie dobrani i kocham ich wszystkich.
— Harlan Coben - W głębi lasu
Reposted fromperseweracje perseweracje viamadeinchina madeinchina
HeavierThanHeaven
Nie narzekaj na świat,
to nie pomoże mu i tak.
— Seweryn Krajewski
Reposted fromihopeill ihopeill viamadeinchina madeinchina
HeavierThanHeaven
Jeśli szukasz pomocnej dłoni, masz ją na końcu własnego ramienia.
— AUDREY HEPBURN
HeavierThanHeaven
[...] Mnie już nie biorą
te westchnienia
te głupie wiosny
i księżyce
mam kiepskie nerwy,
złe nastroje
cóż, nie najlepiej
znoszę życie [...]
— Jerzy Andrzej Masłowski, "Tylko nic sobie nie obiecuj"

August 05 2013

HeavierThanHeaven
7/10 Polaków
Reposted fromkocieserce kocieserce viasoadysta soadysta

August 04 2013

HeavierThanHeaven
Wielkie rany trzeba leczyć wielkim bólem.
— Marek Hłasko, "Opowiadania"
Reposted fromatramentovva atramentovva viaWhiteGirl WhiteGirl
HeavierThanHeaven
Każdy lot zaczyna się spadaniem.
— George R. R. Martin "Gra o tron"
Reposted fromwerterowska werterowska viaWhiteGirl WhiteGirl
HeavierThanHeaven
1092 cf95 390
Reposted fromcorvax corvax viadoubleespresso doubleespresso
HeavierThanHeaven
9447 93bd 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viakrzysk krzysk
HeavierThanHeaven
Panie kochany jak po drodze z niemiec byłem na Love parade
To myśleli ze Westbam przyjechał
Reposted fromsniegowy sniegowy viakrzysk krzysk
HeavierThanHeaven
2286 c415 390
Reposted frombanita banita viasoadysta soadysta
HeavierThanHeaven
Rozmowy nocą mają to do siebie, że są cholernie szczere. Nawet przypadkowe słowa nie są czymś przypadkowym. Papieros, balkon, morze gwiazd nad Tobą. I nie ma zmartwień, jest tylko ta rozmowa. O niczym. O wszystkim.O najważniejszym.
— brakowało mi tego, tak bardzo
Reposted fromsonaive sonaive viafreshescape freshescape

July 29 2013

HeavierThanHeaven
Nie umiem mówić, mogę tylko czuć.
— Kurt Cobain
Reposted frominpassing inpassing viaawaken awaken
HeavierThanHeaven
To, że się do Ciebie uśmiecham, wcale nie musi oznaczać, że Cię lubię. Mogę, na przykład, wyobrażać sobie, że stoisz w płomieniach."
— Muminki
Reposted fromkropka kropka viamadeinchina madeinchina
HeavierThanHeaven
6363 b16c 390
Reposted fromniewychowana niewychowana viazEveR zEveR
HeavierThanHeaven
A jednak czekam
i zdaje mi się, że życie jest jednym wielkim oczekiwaniem
na kogoś, kto nie przyjdzie,
na coś co się nie spełni.
— "Maski i twarze"
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere vialeann leann
HeavierThanHeaven
Reposted fromEarni Earni viasoadysta soadysta
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl